Fakturaadresse
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg
NB: Merkes "Byskogen skole"
 

Melding av fravær på barnetrinnet

Mange av elevene på småtrinnet går selv til skolen om morgenen. Nå har vi fått på plass et opplegg som skal trygge dere der hjemme, om at alle elevene på småtrinnet (1-4) har kommet vel fram til skolen. I henhold til kommunens retningslinjer for elevfravær, må skolen varsles hvis barnet ikke kommer på skolen. Denne beskjeden gis aktuell dag, mellom kl 07.00 og kl 08.30 Dette kan dere gjøre på kontorets mobiltelefon (97436601). Ved varsling på SMS, er det viktig med barnets fulle navn, samt aktuelt trinn. Vi antar at barnet kommer på skolen påfølgende dag hvis ikke annet er avtalt/varslet. Skolen tar kontakt hvis eleven uteblir og vi ikke har mottatt varsel.